เครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่มในคาสิโนออนไลน์ – นี่คืออะไร?


เครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่มในคาสิโนออนไลน์ – นี่คืออะไร? การพนันคืออะไรคุณเคยถามตัวเองไหม? อธิบายอย่างง่ายที่สุดคือการพนันคือเมื่อมีเหตุการณ์สุ่มเกิดขึ้นและจะตัดสินว่าคุณชนะหรือแพ้ ทอยลูกเต๋าหรือหมุนวงล้อรูเล็ต – ทุกอย่างเป็นแบบสุ่ม นั่นคือตอนที่เราพูดถึงคาสิโนบนบก เมื่อพูดถึงคาสิโนออนไลน์นี่คือช่วงเวลาที่เครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่มเกิดขึ้น เราจะอธิบายให้คุณทราบว่านี่คืออะไรในขณะที่เราเตรียมโบนัสคาสิโนออนไลน์แคนาดา 2020 ให้คุณเพื่อสร้างประสบการณ์คาสิโนจริงขึ้นมาใหม่คาสิโนออนไลน์แต่ละแห่งใช้ซอฟต์แวร์ไฮเทคที่สร้างเกมพิเศษในรูปแบบที่สมจริงที่สุด เพื่อให้เกมเป็นไปได้ซอฟต์แวร์เหล่านี้จะใช้เครื่องสร้างตัวเลขสุ่มซึ่งโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดเพื่อสร้างตัวเลขสุ่มอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อทอยลูกเต๋าหรือวงล้อรูเล็ตหมุนนั่นคือเวลาที่รหัสเริ่มทำงานและสร้างตัวเลขสุ่ม หากไม่มีพวกเขาการเล่นเกมโปรดของคุณคงเป็นไปไม่ได้ บางทีคุณอาจรู้ว่าคอมพิวเตอร์แทบจะไม่สามารถสร้างตัวเลขสุ่มได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากคอมพิวเตอร์ควรทำตามรูปแบบเสมอ ในการสร้างตัวเลขให้สุ่มที่สุดซอฟต์แวร์คาสิโนออนไลน์จะใช้รหัสที่ซับซ้อนที่สุด โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาทำให้รูปแบบเหล่านี้ดูไม่เป็นที่จดจำด้วยตาธรรมดา สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? พวกเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า “เมล็ดพันธุ์” ที่มีผลต่อตัวเลขหรือลำดับของตัวเลขทุกตัว เมล็ดพันธุ์ยังเป็นแบบสุ่มดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่มทำตามวัตถุประสงค์หลัก – เพื่อสร้างตัวเลขสุ่ม นี่คือตัวสร้างตัวเลขสุ่ม – รหัสพิเศษที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเซสชั่นคาสิโนออนไลน์ของคุณเป็นแบบสุ่มอย่างที่ควรจะเป็น ในระหว่างนี้โปรดติดตามเพราะเราจะเสนอโบนัสคาสิโนออนไลน์ที่ดีงามในแคนาดา 2020 ให้กับคุณ

ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
คาสิโนsa
คาสิโน sa

How David Haye (almost) Slayed Goliath

Former World Heavyweight boxing champ David Haye was tasked with going from absolute beginner to taking on Goliath, the biggest poker tournament outside of Las Vegas, and he very nearly did it! Here, Grosvenor Poker Pro Jeff Kimber analyses the 10 key hands that saw The Hayemaker go so close before eventually finishing in 40th place from a field of over 9000 players
Just 12 short months ago David Haye didn’t know whether a flush beat a full house, still called a straight a run and didn’t even know clubs from spades.
Fast forward a year and the retired boxer faced off against 9300 sceptical poker players at the 2019 Goliath, all determined to take their shot at knocking out the former World Heavyweight Champion.
With everyone waiting for Haye to fall on his face, the hard work done by David in the past year, along with the Grosvenor sponsored poker pros charged with coaching this absolute newbie, Joe Beevers, Katie Swift and me, paid amazing dividends as he came within 10 minutes of making the final day, eventually busting in 40th place in the biggest tournament ever held outside of Vegas, finishing ahead of not only all of his coaches, but over 9250 others!
While far from the finished article, David has come on in leaps and bounds in his poker journey and while he still has plenty to work on, that competitive edge that saw Haye take on the biggest and baddest fighters in the world over 20 years as an elite pugilist saw him enjoying life as one of the top five stacks for much of day 2 of the Goliath.
I’ve picked out some of the key hands from David’s run at the Goliath in early August, showing how far he’s come as well as some newer concepts that he will need to take on to take that next step on his poker journey.
Day 1

100/300
Action – Deep stacked in level 4 of Goliath (100/300), David looks down at AQ UTG2 facing a 1200 raise from the under the gun player. He calls with AQo. A 25bb stack moves all in and the button cold calls a third of his stack behind. The raiser passes, David shoves and the button calls all in.
Analysis – David’s play is fine up to a point. His call of the under the gun raise is correct given the perceived strength of the open from that position. Calling does open you up to being squeezed out of the pot without seeing a flop, but that’s unlikely to happen with a worse hand at this stage. When the 25bb stack shoves, that’s something we could consider calling if the action is passed back to us, but the cold call for a third of his stack by a player not yet invested in this pot exudes strength and is never being done with any hand Haye dominates, people are just folding AJ and AT. In fact the cold caller is probably at the stone bottom of his range with two jacks, the other hands he plays like this being AA, KK, QQ and AK.
Conclusion – David needs to recognise how strong it is to enter a pot with 3 or 4 other players already in there, one of them all in, and pass hands like AQ here. His original call was fine, but the shove and cold call have now given us extra information about the hands we’re up against and AQ doesn’t fare well against this new range, meaning it’s a fold.
Outcome – David called with AQ, was up against JJ and 88 and turned a queen to score a fortunate double knockout.
Day 2
2h 42

4/8k
Action – Having safely negotiated the bubble and made the money in his first ever clash with Goliath (if you exclude his World Heavyweight title clash with real life 7ft2 Goliath Nikolai Valuev), David starts his quest for a deep run in the best possible way with pocket aces.
The table big stack, with nearly 90bb, makes it 21k from UTG3 with KTdd and action passes to David in the hijack. Rather than shove his 13bb he 3bets to 42k, 40% of his stack. The big stack peels but folds to a 30k c-bet on the 983cc flop and David wins the pot.
Analysis – David has a fear of not being paid with his big hands, a classic beginner mistake and something we’ve worked on him with him, but his old habits came out here. It’s possible he could have won a bigger pot but at least he emerged unscathed here.
Conclusion – Not only does the small 3bet look super strong, it puts you in tricky spots postflop, where even a small c-bet in relation to the pot was half of David’s stack. Shoving our whole range with 13bb facing a 2.5x open is much better, he exudes strength with the min 3bet. 
2hr 50 

4/8k
Action – Playing 23bb, David opens to 20k UTG with pocket jacks. The next player to act shoves his whole 44bb stack in and it’s folded back round to David. He thinks for a while, looks his opponent up and down and folds his jacks face up. His opponent taps the table and shows David what a great fold he’d made by showing his pocket queens.
Analysis – David’s open and sizing is fine, and when the next player makes such a large move all-in it’s easy to think you’ve got the best hand and are most probably up against AK. David used the lessons he’s been given in reading body language, as well as thinking back over hands he’d seen this opponent play, taking his time and eventually making a great fold. It’s probably no coincidence that he folded jacks preflop in one of the warm-up events we watched him play despite being very card dead, and was shown queens that time too.
Conclusion – Now we’re playing some poker! Some players, even vastly experienced ones, would snap this all-in off thinking there’s no way they’re up against aces, kings or queens, but David was calm and considered and decided folding was his best move. Afterwards he told me that he was happy with the fold even if the guy had shown him a worse hand, understanding that it’s better to make a bad fold than a bad call and there’s many different routes to winning a poker tournament.
2 hr 59 

4/8k
With the post bubble carnage ensuing, there were a lot of all-ins in this level as people looked to go big or go home. UTG3 open shipped all-in for 9bb and the action passed to David in the cutoff with A4dd and 21bb. He reshoved to isolate and while he got heads-up, he also was given the bad news that the short stack had found pocket kings.However, a 98AQ3 run out saw David score the knockout.
Analysis – It’s very close whether David should just fold A4 suited here or not, but given the sheer number of all-ins at this stage of the tournament and some of the cards being shown, it’s understandable why he didn’t fold. Once he decides to play, reshoving is definitely the best idea, and his aggression actually got TT to fold behind.
Conclusion – At this stage of the tournament we’d really rather be the aggressor with suited wheel cards rather than the caller, but David’s reshove was good and he earned his good luck.
4 hr 35 

6/12k 
Action – The UTG player min-raised to 24k off a 22bb stack. The small blind called and, David, playing 550k, made it 50k from the big blind with A8cc.Both opponents called and the three of them saw a 789r flop. David c-bet 100k into 162k when it was checked to him on the flop, the UTG player moved all in for just over 100k more and the small blind passed. David called, saw he was winning against KTo and his hand held.
Analysis – While it’s good that David balanced his small 3betting hands to include holdings like A8 suited and not just premiums, the sizing across the board needs to be bigger. A8 suited is a fine defending (rather than 3betting) hand against an under the gun player, but this aggression was targeted particularly towards a loose opener. His c-bet sizing was good, and he was priced in to call the shove. Getting the great news he was in front and needed to hold was a massive bonus. 
Conclusion – A lot about this hand was good, the targeted aggression, the c-bet sizing, the knowledge that this is a must call even though he felt he was losing. While I’d in general prefer a call preflop, and if I was 3betting to make it bigger, as with a lot of these hands, David’s play is much better than his opponent’s, which after only 12 months of playing is some statement.
(Later Day 2 session)
3min26

12/24k
Action – UTG1 limps for 24k off a 28bb stack. It folds round to the small blind who makes it up and David looks down at QJo in the big blind and raises to 70k total, which just the limper calls. The flop comes KJ6r and  David cbets 150k, ¾ pot, which is called. The turn is the Jc, giving David trips. David checks, his opponent makes a tiny bet, 100k into nearly 500, and David check raises all in. Luke snap calls with K8cc, a turned flush draw to go with top pair, and bricks
Analysis – While the raise size is slightly small (I like to go over 3x to a limp when out of position), David’s aggression and seizing control is excellent. His c-bet size is good and when he hits a beautiful turn the check to allow floats to barrel is perfect, getting all the money in as a strong favourite.
Conclusion – While the run out was perfect given the flop call, David’s basics of taking control, punishing limps and imposing himself on the table is excellent.
3hr59

 
20/40k
Action – It’s passed to David in the cut off and he makes it 110k with 77. The small blind shoves 410k (10bb) with A2dd and David makes the call. The small blind can’t find one of his three outs, but wins the pot anyway on a cruel KTKTJ run out to counterfeit David’s pocket sevens.
Analysis – David played this pot perfectly and got a harsh lesson that the poker Gods can be cruel at times too!
Conclusion – A lot of people have pointed out David ran pretty well during Goliath. Like all those people you think run well, he got unlucky at times too, and this was one of them.
4hr5

 
20/40k
Action – The UTG+1 player raises to 115k from a 1.1m (27bb) stack. David, who just covered his opponent, 3bet to 230k UTG+3 with two red kings. The raiser called with A7o. Despite the ugly AT8dd flop, David bet 300k into 560k, when checked to. His opponent called. The turn was a beautiful king and even better, the UTG1 player decided to open ship all in for 590k drawing stone dead!
Analysis – While the 3bet size is again on the small size, David got the pot heads up in position with the best hand. The ace high flop was ugly and probably warranted a mixture of checking or a small c-bet, though just over half pot wasn’t outrageous. Again, a dreamy turn card meant we didn’t get to see what the plan was if he didn’t get there once called on the flop, but it’s always nice for our opponent to shove drawing dead! Another case of David’s play being far superior to his opponent, who really was opening and peeling far too light with A7 offsuit. 
Conclusion – A lucky turn card for David, but he’d found an unlucky flop given the hands and again his general play of seizing the initiative and taking control paid dividends here.
 
20/40k

Action – With a limp in front of him, David limps along on the button with pocket deuces, which is fine. Four players see the AJ7hh flop. It’s checked round to David who bets 100k, about half pot, and the UTG limper makes it 225k with what turned out to be T9cc, a gutshot. Even though his opponent had put in 40% of his stack, David went with a read and set him in, forcing the fold.
Analysis – It’s taken a lot of blood, sweat and tears to get to a stage where David knows he should generally enter a pot with a raise, should only really limp in the small blind when passed round but it’s fine on occasion to see a cheap flop multiway in position with a hand that can flop big. David’s limp is fine, as is his bet and sizing on the flop when checked to. The check raise from the UTG limper is scary, but David thought about what hands this guy had limped with previously, as well as taking in his body language, and decided he was weighted towards a flush draw or nothing, and went with his hand. Great power poker.
Conclusion – Excellent stuff from David. From his opponent, just bet the flop with your gutter and if called go with it and hope that even a weak ace might fold!
4hr 25

20/40k
Action – UTG1 makes it 90k with QJo, David 3bets the cutoff to 320k with 77. Unfortunately for David, while his read on the opener being weak was correct, the big blind woke up with pocket jacks and moved in for  620k total. Fortunately for David, who had to call given the small raise and his dominating 3.1m stack, he got there on a 9T7TK run out to move over 4m chips.
Analysis – .With a big stack, David continued his good aggressive play with the preflop 3bet, and interestingly the sizing was much better, 3.5x the open. He was unlucky to run into a bigger hand behind.
Conclusion – Another concept hard to grasp for beginners is you can play perfect and get your money in bad, and big stacked David’s play here is perfect, including the 3bet size! 
4hr 35

20/40k
Action – UTG makes it 90k preflop and it’s passed to David in the big blind, who flicks in the call with TJo. On a J86r flop David decides to lead out, betting 300k into 240k. The under the gun raiser shoves his whole 1.3m in with pocket kings and David makes the bad call, but gets lucky with another jack on the turn to move over 5m!
Analysis – David played this one badly. His preflop play is fine, but his hand is 100% a check call on the flop. When he decides to lead, the sizing is far too big, overbetting the pot. What that sizing does do is make it basically impossible for the opponent to bluff though, so again it’s a mistake to not fold to the 1m raise all in.
Conclusion – I think the adrenaline got to the Hayemaker in this hand. He’d been playing aggressively and winning lots of pots and obviously thought he’d blast another opponent away on this flop. Luckily, the deck bailed him out.
5hr 7

20/40k
Action – It’s passed to David in the cutoff who makes it 250k with 77. The big blind peels Q9hh off a 1.4m stack and flops a flush draw on JJ6hh. The big blind leads 360k with 850k back to put David in a tricky spot, but having got himself in a mess half an hour earlier donk betting, he learns from his mistake, making a great read to set his opponent trying something similar, forcing the fold.
Analysis – David correctly surmised that his opponent was unlikely to be leading with three jacks, and he beats most other hands that he hasn’t heard from preflop. If he’s up against a flush draw he’d rather they folded their equity now, and that’s exactly what happened. Good read and fine play. David’s 6x preflop raise size was unusual, possibly a live misclick.
Conclusion – I actually like the way both players played this pot. The big blind lead will see opponents fold a lot of big card hands, or at least only call and give you the chance to realise equity. His hand is strongest on the flop, and while he could try and check raise all-in, he knows that David’s c-bets are meaty and might commit him to calling, and also there’s a danger it’s checked behind and the turn bricks. David though makes a great read and shuts it down on the flop, taking down another uncontested pot.
Bust out

100/200k
Action – Having moved off the feature table, David’s stack had taken some hits, but he was still looking good to make it through to day 3 with 40 players left. David, in the big blind with 78dd, calls a mid-position raise, and with the button also peeling, they see a three-way flop of AT6 with two diamonds. It’s checked to the button, who bets. David just calls and the preflop aggressor comes along too. The turn is the 5c, and this time the preflop aggressor leads when David checks. The button raises, David cold calls with his unimproved flush and straight draw and the third player also calls. Looking for a 9 or a diamond, David found both with the 9d and open shoved 1m all-in with his flush, the preflop raiser called, the button made it 3m and forced the raiser to fold. The button showed T5dd for the bigger flush.
Analysis – David had his fair share of luck on his day 2 run as one of the big stacks, but that ran out here when he made flush under flush in a monster pot. His holding – 78dd – is far more playable than the button’s T5dd, but when a third diamond hits the river and David has less than a pot sized bet left, all the money is going in and David is hitting the rail.
Conclusion – David was playing to win and wasn’t scared of getting his money in so close to the end of day 2 (they played 4 more hands after this one). This was a bit of a cold deck and a cruel way to end a fantastic run that proved so many wrong as David took on Goliath and performed better than anyone maybe bar himself expected.
Keep it Fun
We’re here to help you keep it fun – remember to set your deposit limit. Click here for more details on the safer gambling tools available including reality checks and the ability to take a break from your gaming.​
We’ve also made it even easier to find our Safer Gambling tools from the home page of our website and there’s loads of information available at GamCare. You can also call the National Gambling Helpline, 24 hours a day, 7 days a week on Freephone 0808 8020 133.​
Comments comments

ปอยเปต คาสิโน
เกมส์ยิ่งปลา คาสิโน ได้เงินจริงไหม
เล่น คาสิโน
คาสิโน191
คาสิโน 88

เครื่องสร้างตัวเลขสุ่มและความน่าจะเป็น – มันทำงานอย่างไร?


เครื่องสร้างตัวเลขสุ่มและความน่าจะเป็น – มันทำงานอย่างไร? ในบทความก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Random Number Generator – นี่คือซอฟต์แวร์ (หรือรหัส) ที่คาสิโนออนไลน์ใช้สร้างตัวเลขสุ่มเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่เหมาะสม วันนี้เราจะพูดถึงความน่าจะเป็นของเครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่ม อยู่กับเราเพราะหลังจากนี้เราจะให้โบนัส Usa คาสิโนออนไลน์ที่ดีแก่คุณโดยไม่ต้องฝากเงิน ในบทความก่อนหน้านี้เราได้อธิบายให้คุณทราบว่าเครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่มทำงานอย่างไร โดยทั่วไปพวกเขาใช้รหัสเพื่อสร้างตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการที่สุดเพราะเครื่องไม่สามารถให้หมายเลขสุ่มแก่คุณได้ พวกเขามักจะมีรูปแบบ สิ่งที่คุณมั่นใจได้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นของ RNG คือผลลัพธ์แต่ละรายการที่ให้คุณนั้นไม่ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ก่อนหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือไม่สำคัญว่าลูกเต๋าหรือวงล้อรูเล็ตจะแสดงอะไรในการหมุนหรือหมุนครั้งสุดท้ายหมายเลขถัดไปจะสุ่มทั้งหมดสำหรับสิ่งนั้น นี่คือประเด็นหลักของการสร้างตัวเลขสุ่ม – เกมคาสิโนทุกเกมจะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีปัจจัยสุ่มและเมื่อฟิสิกส์จริงไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เพราะนี่ไม่ใช่คาสิโนบนบกที่มีเจ้ามือตัวจริง – เมื่อสิ่งนี้มีราคาแพง ซอฟต์แวร์มีประโยชน์มาก และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมซอฟต์แวร์จึงมีค่ามาก – เพราะมันสร้างเหตุการณ์แบบสุ่มได้ดีเหมือนในปัจจุบัน RNG ยังเป็นปัจจัยที่ปกป้องคาสิโนออนไลน์ในแง่ของความยุติธรรม คาสิโนออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตแต่ละแห่งจะมีการตรวจสอบซอฟต์แวร์เพื่อขอรับใบอนุญาต เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามกฎ นี่คือข้อเท็จจริงเบื้องหลังการสร้างตัวเลขสุ่มและความน่าจะเป็น – คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคาสิโนออนไลน์ที่ดีจะสร้างเหตุการณ์แบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ในระหว่างนี้คอยติดตามเราและคาดว่า Usa คาสิโนออนไลน์ของเราไม่มีโบนัสเงินฝากปี 2020

ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
คาสิโนsa
คาสิโน sa

ข้อผิดพลาดที่ผู้เริ่มต้นมักจะทำเมื่อเริ่มเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์


ข้อผิดพลาดที่ผู้เริ่มต้นมักจะทำเมื่อเริ่มเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์แม้แต่คนที่ดีที่สุดก็เป็นผู้เริ่มต้นในอดีต ไม่ใช่เรื่องน่าอายที่จะยังใหม่กับเกม แต่มีข้อผิดพลาดบางประการที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้หากคุณให้ความสนใจกับบทความเช่นนี้ บทความนี้เกี่ยวกับโป๊กเกอร์ออนไลน์และเป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่เราจะชนะคาสิโนทุกครั้งที่แนะนำ คุณไม่ทราบวิธีใช้แผนที่เริ่มต้นเราเห็นมันตลอดเวลา ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่พึ่งพาแผนภูมิเริ่มต้นของตนมากเกินไป ใช่มันมีประโยชน์ – สามารถบรรเทาความกดดันและ จำกัด ตัวเลือกที่คุณต้องทำตั้งแต่เริ่มต้น แต่หลายคนทำผิดพลาดในการติดตามพวกเขามากเกินไป การเปลี่ยนมือสตาร์ทเป็นความคิดที่ดีเสมอ ติดตามพลวัตได้ที่ตาราง ผู้เริ่มต้นปฏิบัติต่อผู้เล่นแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังเป็นข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ หากคุณเพิ่งเริ่มเล่นโป๊กเกอร์โปรดจำไว้ว่าผู้เล่นทุกคนต่างกัน ศึกษาคู่ต่อสู้ของคุณตลอดเวลาและดูว่าพวกเขาชอบทำอะไร บางคนชอบเลี้ยงคนอื่นชอบเล่นใหญ่ ศึกษาสไตล์ของพวกเขาและปรับตัว คุณเล่นโต๊ะมากเกินไปสิ่งหนึ่งคือการฝันที่จะเล่นหลาย ๆ โต๊ะ แต่มันเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงในการทำและประสบความสำเร็จ ตรวจสอบโฟกัสของคุณเองและตัดสินใจว่าคุณสามารถทำงานได้กี่โต๊ะ หากคุณไม่รับมือกับมันให้ลดจำนวนลง อย่าคลั่งไคล้ นี่คือข้อผิดพลาดสามประการที่ผู้เริ่มต้นทำตลอดเวลาเมื่อเริ่มเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ เชื่อเรา – มันจะดีกว่าสำหรับคุณถ้าคุณเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ การฝึกฝนทำให้สมบูรณ์แบบ แต่ในขณะเดียวกันคุณต้องระวังอย่าทำผิดพลาดโง่ ๆ นี่คือวิธีที่คุณจะดียิ่งขึ้น! ติดตามเราเพื่อดูว่าคุณจะชนะคาสิโนได้อย่างไรทุกครั้งที่กลยุทธ์ 2020

ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
คาสิโนsa
คาสิโน sa

เงื่อนไขโป๊กเกอร์ที่คุณต้องรู้ก่อนเริ่มเล่น (ปัจจุบัน 3)


คำศัพท์เกี่ยวกับโป๊กเกอร์ที่คุณต้องรู้ก่อนเริ่มเล่น (ปัจจุบัน 3) โป๊กเกอร์มีขนาดใหญ่และเก่ามากจนมีคำศัพท์หลายร้อยคำที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ในขณะที่เล่น บางครั้งการรู้คำศัพท์ก็เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเล่นโป๊กเกอร์สด นี่คือเวลาที่ผู้เล่นสื่อสารโดยตรงและทุกคำมีความสำคัญ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่เราชนะคู่มือเกมคาสิโน เราเริ่มต้นกันเลย. กลับไปที่มือกลับไปที่มือคือเมื่อคุณพยายามทำมือบางอย่าง แต่สุดท้ายคุณก็ทำอีกมือหนึ่งที่ยังดีอยู่ Hockey Sticks ไม้ฮอกกี้คือเมื่อคุณสร้างคู่ของ 7 วินาที มันถูกเรียกแบบนี้เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับไม้ฮ็อกกี้แบบกลับหัว คูลเลอร์คูลเลอร์ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดี นี่คือตอนที่คุณมีมือที่ดีจริงๆ แต่คุณต้องเจอกับผู้เล่นที่เก่งกว่า จริงๆแล้วมันมาจากคำว่า “ยางเย็น” โดยปกติการร้องไห้การโทรการร้องไห้มักเกิดขึ้นเมื่อคุณมีการโทรเข้ามาในรอบสุดท้าย แต่ผู้โทรไม่แน่ใจว่าจะชนะทั้งหมด เพราะความรู้สึกเช่นความดื้อรั้นหรือความอยากรู้เขาเรียกอย่างไรก็ตาม การป้องกันการตัดการเชื่อมต่อผู้เล่นหลายคนเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ แต่บางครั้งอาจมีอันตรายจากการเชื่อมต่อที่ไม่ดี เรามีการป้องกันการตัดการเชื่อมต่อเมื่อผู้เล่นได้รับการป้องกันโดยเครื่องมือเฉพาะ Bay and a Grey นี่ตั้งชื่อตามสีของม้าและหมายถึงเมื่อเราวางเดิมพัน $ 6 ด้วยชิปสีแดง $ 5 และชิปสีขาว $ 1 Gypsy In A “ยิปซีใน” คือเมื่ออยู่ในระดับต่ำมันคือการเดินกะเผลก นี่คือคำศัพท์โป๊กเกอร์บางคำที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน แต่ตอนนี้คุณรู้จักคำศัพท์เหล่านี้แล้วเพราะอีกวิธีหนึ่งที่เราชนะคำแนะนำเกมคาสิโน อย่าหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เราขอให้คุณโชคดี!

ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
คาสิโนsa
คาสิโน sa

GOLIATH: Stiùiriche a ’Phasgan

Tha GOLIATH a ’dol air adhart, agus tha e a’ dol… air-loidhne! Dèan cinnteach gu bheil 1-9 Lùnastal 2020 air a chuir dheth anns an leabhar-latha agad. An coimeas ri farpaisean eile anns a ’bhreic ceannach-a-steach aige, tha mi a’ dèanamh a-mach gur e am Prìomh Thachartas Goliath £ 125 (a ’tòiseachadh Disathairne 8 Lùnastal) an fharpais luach as fheàrr ann an 2020. Ach chan eil seo mu dheidhinn a’ Phrìomh Thachartas, agus ma tha thu a ’gabhail peilear aig a ’phrìomh ìre, bhiodh tu a’ dèanamh mearachd gun a bhith a ’toirt sùil air clàr nan tachartasan taobh, gu sònraichte leis a’ bhòrd stiùiridh £ 2000 a bharrachd. Ma chluicheas tu poker agus is toil leat airgead, bu chòir dhut daonnan a bhith a ’coimhead a-mach airson àrdachadh math leaderboard. Is e am beachd a bhith a ’bleith geamannan poker sònraichte thairis air ùine stèidhichte, agus tha do choileanadh làitheil air a rangachadh an coimeas ri coileanadh nan cluicheadairean eile. Aig deireadh na h-ùine adhartachaidh, thèid duaisean a thoirt dha na cluicheadairean aig mullach a ’bhòrd stiùiridh. Tha mi air bòrd stiùiridh no dhà a chosnadh nam ùine, agus tha mi a ’dol a thoirt seachad cuid de mholaidhean an-asgaidh air mar as urrainn dhut na beachdan agad a mheudachadh, ach an toiseach – carson a bu chòir ùidh a bhith agad? Chan eil a h-uile bòrd-stiùiridh co-ionnan Tha cuid de bhùird stiùiridh làraich dìreach mar ‘rakeback’ airson an luchd-bleith as motha. Tha seo a ’frithealadh adhbhar ann a bhith a’ toirt spionnadh dha na ‘regs’ aon làrach poker a thaghadh thairis air làrach eile, agus tha mi gu pearsanta air beagan airgead a dhèanamh bho àrdachaidhean mar seo. Gu tric ge-tà, tha neo-phroifeiseantaich air am brosnachadh bho bhith a ’farpais. Is e an dà cheannach as motha ann am promos stèidhichte air farpais (1) bùird stiùiridh le àireamh bheag de dhuaisean ach ùine adhartachaidh ro fhada (mar sin bidh an luchd-brùthaidh as motha an-còmhnaidh ioma-thachartasan deireannach agus a ’glanadh), agus (2) clàran a tha neo-sheasmhach airson cluicheadairean cur-seachad aig a bheil obraichean latha, teaghlach no geallaidhean eile. (Tha cuid de làraichean poker gu h-eachdraidheil air mealltairean a dhuaiseachadh cuideachd, le barrachd farpaisich sineach a ’tighinn còmhla gus cluich air aon chunntas – teirmean làraich flouting – gus tomhas de chluich a choileanadh a bhiodh do-dhèanta dha cluicheadair singilte.) Ged a bhios mi a’ cluich poker airson bith-beò, Cha do dhìochuimhnich mi na freumhaichean agam agus is toil leam a bhith a ’faicinn àrdachadh a tha buannachdail do chluicheadairean neo-dhreuchdail agus proifeiseantaich le chèile. Cur-seachad cluicheadair-càirdeil Tha mi dèidheil air fèis poker math, agus tha clàran le ceannach gu ìre mhòr ìosal mar aon de na dùilean as tarraingiche don t-sealgair luach. Tha a ’mhòr-chuid de cheannach-a-steach Goliath £ 55 no nas ìsle, agus tha saidealan rim faighinn airson ceannach £ 30 agus gu h-àrd. Tha an clàr air a chuimseachadh air cluicheadairean cur-seachad, le 5 cuairtean a ’chiad deireadh-sheachdain, 5 cuairtean tron ​​t-seachdain (aon gach oidhche, a’ tòiseachadh 7f), an uairsin 5 cuairtean an dàrna deireadh-seachdain, a ’toirt a-steach PRÌOMH TACHARTAS GOLIATH £ 100,000. Sin e. 15 cuairtean, le cluicheadair an t-sreath a ’toirt sìos pasgan mòr Grosvenor a’ toirt a-steach tiogaidean £ 560, £ 225, £ 130 agus 3 x £ 30. A bharrachd air an sin tha tiogaidean luach £ 1295 airson 2na tron ​​10mh àite. Chan eil airgead a ’bhòrd stiùiridh air a thoirt bho na buidhnean duais – tha Grosvenor air a chur ris. Na tionndaidh sìos airgead an-asgaidh a-riamh! Mar sin, air an strat… # 1: Crank Up the Volume Is e an aon riaghailt as motha a tha aig bùird stiùiridh: tomhas-lìonaidh, tomhas-lìonaidh, tomhas-lìonaidh. Cha leig thu a leas a h-uile tachartas a chluich, ach airson an dealbh as fheàrr a thoirt dhut fhèin bu chòir dhut a bhith a ’cluich uiread de dh’ urrainn dhut. Is fhiach gach tachartas a chluicheas tu co-dhiù 10 puingean a dh ’ionnsaigh a’ bhòrd stiùiridh. Gu fortanach tha clàr an tachartais taobh meadhanach aotrom agus càirdeil airson cur-seachad. Gu deatamach, chan eil siostam nam puingean a ’dèanamh leth-bhreith air ceannach a-steach. Ann am faclan eile, tha a bhith a ’buannachadh tourney £ 5 a’ cosnadh dhut a cheart uimhir de phuingean ri bhith a ’buannachadh tourney £ 55. Is e an aon rud nach eil ann am Prìomh Thachartas Goliath is fhiach dà phuing. Tha measgachadh mìorbhaileach de chuairtean ann, bho sia-max gu cinn-cinn gu ath-dhìoladh gu bounties gu Omaha, leis a ’mhòr-chuid de na cuairtean spòrs le duais de £ 10,000 +. Mar as motha a chluicheas tu, is ann as motha a dh ’fhaodadh tu buannachadh, agus mar sin gabh a-steach. # 2: Saideal a-steach Airson an cothrom as motha a bhith nad chluicheadair an t-sreath, smaoinich air saideal a-steach don cheannach nas àirde ma tha iad taobh a-muigh a’ bhuidseit àbhaisteach agad. Cluichidh tu nas fheàrr nuair a tha thu anns an raon comhfhurtachd agad, mar sin airidh air saor ma tha sin a ’ciallachadh gum bi thu nas dualtaiche do gheama-A a tharraing a-mach. Tha tachartasan iongantach ann, dhà le amaran duais £ 50,000. Is e seo an àm freagarrach airson sealladh fhaighinn. Tha cuairtean saideal nan geamannan air leth prothaideach annta fhèin, agus tha cuibhreann nach beag de mo chosnadh poker fad-beatha air a thighinn bho shaidealan. Tha iad fhathast mar chuid de na geamannan luach as fheàrr air-loidhne; dìreach dèan cinnteach gu bheil thu a ’tuigsinn ro-innleachd saideal. Is e an dreach goirid: ann an saidealan le iomadh suidheachan den aon luach, mar a bhios tu faisg air a ’builgean, seachain faighinn a-steach agus ann an cunnart airson do chruach gu lèir. Nuair a tha thu air do chòmhdach no air a chòmhdach gu ìre mhòr le cluicheadair eile, bidh mòran làmhan (mar AK) a bhiodh gu h-àbhaisteach prothaideach airson a bhith a ’gairm a-steach, a’ fàs nan fillte. Tha thu airson a bhith a-staigh an toiseach, le deagh chothrom toirt air a h-uile duine eile pasgadh. Airson tuilleadh fiosrachaidh, ro-innleachd saideal poker google. # 3: Clàraich Tràth Tràth san t-seachdain, bidh thu a ’cluich farpaisean‘ gu h-àbhaisteach ’, a tha mar as trice a’ ciallachadh a bhith a ’cluich airson a’ bhuannachadh, ach gu dearbh airson builgeanan pàighidh follaiseach. Clàraich aig toiseach farpaisean gus an cothrom as motha a thoirt dhut fhèin chips a chruinneachadh. Am-bliadhna tha dà thachartas “PKO” (Progressive Knock-Out), cruth inntinneach agus mòr-chòrdte de phòcaid farpais. Tha e gu sònraichte cudromach a bhith a ’clàradh tràth ann am farpaisean Knockout: mar a thèid cluicheadairean a chuir às, tha amar duais bounty air a dhrèanadh gu slaodach, agus mar sin bidh thu a’ losgadh ionannachd le bhith a ’clàradh fadalach. Tha an gnìomh an-còmhnaidh luath agus fuasgailte agus bidh an raon a ’caolachadh nas luaithe na ann an cuairtean cunbhalach. Dèan cinnteach gu bheil thu ann aig an toiseach gus am faigh thu sliseag den phana, agus na bi diùid mu bhith a ’gairm a-steach nuair a bhios tu a’ còmhdach chluicheadairean eile agus gu bheil cothrom reusanta agad buannachadh. Bu chòir dhut a bhith a ’dèanamh gairmean a bhiodh coltach sgaoilte ann an geamannan cunbhalach. # 4: Faigh eòlas air an t-siostam puingean Tha a h-uile cluicheadair farpais ràitheil a ’tuigsinn gu bheil cothromachadh ann eadar cruinneachadh chip agus mairsinn beò. Aig amannan feumaidh tu a bhith a ’cluich nas teann oir tha luach nas motha aig chips a chaidh a chall na na sliseagan a chaidh fhaighinn, gu sònraichte nuair a tha thu faisg air a’ builgean airgid no an clàr mu dheireadh, mar sin tha e deatamach gun cum thu sùil air na pàighidhean. Faodaidh an aon phrionnsapal a bhith an sàs nuair a tha thu a ’connspaid air bòrd stiùiridh, agus dh’ fhaodadh e buaidh a thoirt air do ro-innleachd in-gheama. Ma tha thu a ’dèanamh gu math às deidh beagan làithean, cuir eòlas air an t-siostam puingean air-loidhne. Bidh gach tachartas Goliath a ’toirt seachad eadar 10 puingean (airson dìreach com-pàirteachadh) agus 100 puing (airson buannachadh) – na h-àireamhan sin a’ dùblachadh gu 20… 200 ann am Prìomh Thachartas Goliath. Ann an ùine ghoirid, tha an siostam puingean caran rèidh an coimeas ri structar pàighidh farpais àbhaisteach, a ’toirt duais do chom-pàirteachadh agus cunbhalachd. # 5: Atharraich mar a bhios an t-seachdain a ’dol air adhart A rèir mar a shoirbhicheas leat a thaobh farpaisich leaderboard eile, faodaidh am plana geama agad atharrachadh. Dh ’fhaodadh e a dhol aon de dhà dhòigh. Ma tha thu air deagh shuidheachadh a ruighinn air a ’bhòrd stiùiridh, tha thu fada a-mach air beulaibh nan cluicheadairean gu dìreach fodha thu, agus is e an suidheachadh as fheàrr leotha a dhol seachad ort dìreach le iomall beag aig a’ char as fheàrr, is dòcha gun tèid comhairle a thoirt dhut a bhith a ’cluich ro-innleachd ‘laddering’ far am feuchaidh thu ri puingean reusanta a ghlasadh a-mach anns na tachartasan a tha air fhàgail agad. Dh ’fhaodadh seo a bhith a’ ciallachadh a bhith a ’dol seachad air cuid de spotan dlùth gus eadar-dhealachadh a lughdachadh. Ma tha thu fortanach gu leòr thu fhèin a lorg faisg air mullach a ’bhòrd stiùiridh, ach le farpais dlùth, is dòcha gum feum thu a dhol an rathad eile. Faodaidh suidheachaidhean a bhith ann far am bu chòir dhut dealbhan-cluiche àrd-chaochlaideachd a dhèanamh ged a nì iad dochann air an ‘dùil dolar’ agad sa bhad. Seo dà eisimpleir. (1) Dh ’fhaodadh gum bi e ceart gu matamataigeach a bhith a’ gambleadh aig àm ath-chuinge farpais, ma tha suidheachadh crìochnachaidh math ma thachras leasachadh mòr air do sheasamh bòrd stiùiridh. (2) Is dòcha gum feum thu (gu ìre) dìmeas a dhèanamh air ICM. Nuair a bhuannaich mi àrdachadh GUKPT Passport air ais ann an 2016, tha cuimhne agam a bhith a ’dèanamh‘ fèin-mharbhadh ICM ’air builgean airgid na farpais làitheil Mosh Pit, le bhith a’ gairm a-steach uile le làmh a bhiodh mar as trice ro lag. Rinn mi sin oir bha mi air co-ionannachd a bharrachd a shònrachadh don 1mh àite, ach cha bhiodh buaidh bheag aig airgead-airgid air na puingean agam nam sheasamh. Bhuannaich mi an rud deatamach sin agus chaidh mi air adhart gus an tachartas a thoirt sìos, agus am bòrd stiùiridh. Bu chòir na h-atharrachaidhean as motha a dhèanamh anns na ceannach as ìsle, seach gu bheil an ìobairt EV sa bhad mòran nas lugha an coimeas ris na puingean a dh ’fhaodadh a bhith ann. Is dòcha gum bi thu cuideachd airson nas lugha de chlàran a chluich air an dàrna deireadh-sheachdain, gus an oir agad a mheudachadh anns na tachartasan Goliath. # 6: Cluich Good Poker Nach caill sinn sealladh air a ’phìos comhairle as cudromaiche. Is e an dòigh as fheàrr air a ’bhòrd stiùiridh a phronnadh aig na bùird. Tha Grosvenor Poker air a dhol craicte air na structaran am-bliadhna. Tha cuid de chlocaichean na farpais air leth fada agus tha CEITHIR tachartasan dà latha, nam measg Prìomh Thachartas Goliath aig a bheil ìrean fada dall. Cha mhòr nach cluinnear na structaran sin aig ìre ceannach cho ìosal air-loidhne. Thèid duais a thoirt do chluich chruaidh, euslainteach agus taghadh do spotan gu faiceallach. Leigidh mi a-steach thu air dìomhaireachd. Bidh mòran dhaoine a ’cluich nas miosa na an àbhaist ann am farpaisean ath-inntrigidh agus ath-dhìoladh. Tha an dàta agam gus sealltainn gu bheil an ìre buannachaidh agam ann an cuairtean ath-chuairteachaidh nas àirde na farpaisean cunbhalach. CHAN EIL seo leis gun urrainn dhomh (dòigh air choreigin) airgead a dhèanamh gu draoidheil le bhith a ’losgadh barrachd peilearan na daoine eile, no gu bheil mi a’ tarraing a-mach gluasadan sònraichte, a ’tuigsinn gun urrainn dhomh ath-dhìoladh ma dh’ fhailicheas iad: tha mi air airgead a chlò-bhualadh bho fharpaisean ath-dhìolaidh tro mo chùrsa-beatha gu lèir, eadhon nuair a thòisich mi a-mach mar wannabe pro, a ’bleith bho chlàr-banca gu math meadhanach. San fharsaingeachd bidh mi a ’bluff LESS aig amannan ath-cheasnachaidh / ath-inntrigidh, oir chan eil daoine a’ pasgadh gu leòr. Tha amannan ath-inntrigidh agus ath-ghairm na fhìor mhèinnear òir. Mar sin ma chì thu cuideigin a ’cluich seòlta, thoir aire do nuances na cluich aca, dèan na h-atharrachaidhean ceart agus gabh brath. Tha mi a ’dearbhadh dhut gu bheil duine sam bith gu cunbhalach a’ losgadh grunn pheilearan aig ìrean glè thràth de cho-fharpais a ’cluich droch phòcair, agus nuair a chluicheas cuideigin droch phòcaid tha e math airson a h-uile duine eile. Na caill a-mach Cha chluich mòran de chluicheadairean ach Prìomh Thachartas Goliath, ag ionndrainn na tachartasan taobh agus a ’sgrìobadh an cuid chothroman air a’ bhòrd stiùiridh. Tha saidealan air a bhith a ’ruith airson mìosan, agus mar sin bidh tòrr chluicheadairean ann le tiogaidean £ 125 ach gun rùn a bhith a’ cluich nan taobhan. Gabh brath air an airgead marbh agus amaran duais meaty. Math fortanach agus chì sinn thu aig na bùird. Airson làn fhiosrachadh air Goliath cliog an seo. Beachdan beachdan

ปอยเปต คาสิโน
เกมส์ยิ่งปลา คาสิโน ได้เงินจริงไหม
เล่น คาสิโน
คาสิโน191
คาสิโน 88

สามกลยุทธ์บิงโกที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มเกม


สามกลยุทธ์การเล่นชนิดหนึ่งที่ดีสำหรับการเริ่มเกมด้วยบิงโกเป็นเกมที่รู้จักกันดีในโลกของการพนัน หลายคนคิดว่ามันเป็น “เกมสำหรับครอบครัว” ชนิดหนึ่ง วันนี้ในคู่มือวิธีชนะคาสิโนทุกครั้งเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเกมบิงโกที่ยอดเยี่ยมกับคุณ อยู่กับเรา. เราสามารถพูดได้ว่ากฎของการเล่นชนิดหนึ่งนั้นค่อนข้างง่าย เกมนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่หน้าต่างสรุปสถิติและสิ่งที่เรียกว่า “ผู้โทร” เป้าหมายของเกมคือการมีช่องว่างบนดัชนีชี้วัดของคุณเพื่อสร้างรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะ จากนั้นคุณมีบิงโก ในบทความนี้เราจะให้คำแนะนำสำคัญสามประการในการเล่นบิงโก หากคุณยังใหม่กับเกมคุณควรจำกลยุทธ์ทั้งสามนี้ไว้ นี่คือ: เล่นดัชนีชี้วัดที่แตกต่างกันมีตรรกะที่ค่อนข้างง่าย – หากคุณมีดัชนีชี้วัดมากกว่าหนึ่งรายการคุณก็มีโอกาสที่จะตีบิงโกได้ดี หากคุณจะใช้การ์ดหลายใบให้ลองใช้การ์ดที่แตกต่างกันจริงๆ ยิ่งการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นโอกาสในการตีบิงโกก็ยิ่งมากขึ้น เพียงแค่เชื่อถือเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เพื่อเล่นเช่นเดียวกับเกมการพนันอื่น ๆ คุณต้องเลือกเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงในการเล่น และหากไซต์นั้นมีคุณลักษณะอัตโนมัติ – จะดีกว่านั้นให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ให้เต็มที่ อย่าลืมเล่นออนไลน์ การเล่นบิงโกออนไลน์ยังมีความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ การเล่นออนไลน์ทำให้คุณสามารถควบคุมพอยต์การ์ดได้มากกว่าที่คุณจะทำได้ด้วยตนเอง แน่นอนว่าหากคุณมีคุณสมบัติอัตโนมัติที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้จะดีกว่า นี่คือกลยุทธ์การเล่นชนิดหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถมอบให้คุณได้ในตอนนี้ ในบทความที่เราชนะคาสิโนทุกครั้งเราไม่หยุดที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพนันแก่คุณ

ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
คาสิโนsa
คาสิโน sa

Katie Swift: โกลิอัทคนแรกของฉัน

ประสบการณ์ในชีวิตมักจะน่าจดจำมาก ก้าวแรกวันแรกที่โรงเรียนรถคันแรกรักครั้งแรก การไป Goliath ครั้งแรกของฉันไม่แตกต่างกันมากนัก – น่าจดจำมากและด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง! ย้อนกลับไปในปี 2015 ฉันได้ยินเกี่ยวกับ“ โกลิอัท” จากพ่อแม่ของฉันซึ่งเคยเข้าร่วมและชื่นชอบงานนี้เมื่อปีก่อน อธิบายว่าเป็น “WSOP เวอร์ชันอังกฤษ” พร้อมกับรอยยิ้มที่วิ่งผ่านใบหน้าของพวกเขาในขณะที่พวกเขาแบ่งปันรายละเอียดของงาน ก็เพียงพอที่จะขายฉันได้ดังนั้นพร้อมกับพี่สาวของฉันเด็บบี้ฟาร์เบรซเราจองไว้สำหรับสุดสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาล เธอท้องกับหลานชายคนแรกของฉันดังนั้นจึงเป็นการเดินทางที่สมบูรณ์แบบก่อนที่การคลอดบุตรจะเริ่มขึ้น ความรู้สึกไม่เหมือนเหตุการณ์อื่น ๆ ห้องโถงใหญ่ผู้เล่นนับพันปรบมือเล่นดนตรีและทุกคนต่างพูดคุยเฉลิมฉลองและสนุกกับมัน มันเป็นความสุขที่แท้จริงที่ได้เล่นในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ แม่และพ่อของฉัน Sue & Kevin O’Connor พูดถูก – มันเหมือนกับ WSOP ในแง่ของขนาดและความกตัญญู กระสุนนัดแรกของฉันไม่ได้วางแผนไว้ฉันขึ้นรถบัสก่อนและแค่อยากเล่นงานด้านข้างหรือกระเป๋าเงินแทน ฉันเป็นนักเล่นงานอดิเรกและตัวเลือกการย้อนกลับเป็นแนวคิดใหม่ในตอนนั้น แต่เด็บบี้ทำให้ฉันเชื่อมั่นว่าฉันควรลองอีกครั้งเพราะพรีพูลที่พัฒนาขึ้น เมื่อมันเกิดขึ้นฉันมีหนึ่งในคาสิโน Grosvenor ท้องถิ่นในธเนศที่นั่น เขามีตั๋วอีกใบอยู่แล้ว แต่ต้องแลกใหม่ในภายหลังดังนั้นเราจึงแลกเปลี่ยนและปิดฉันจึงไปเล่นกิจกรรมหลักอีกครั้ง ช่วงนี้เขาทานอาหารเย็นไม่เสร็จและทางเข้าก็ปิดแล้วดังนั้นจึงเป็นโอกาสสุดท้าย รวม 4210 รายการต่อสู้เพื่อเอาชนะโกลิอัท! โดยธรรมชาติเมื่อคุณเล่นโป๊กเกอร์สแต็คจะเปลี่ยนไป ของฉันก็ไม่ต่างจากเหตุการณ์นี้ แน่นอนว่ามีหลายครั้งที่ฉันโชคดี แต่ฉันได้รับส่วนแบ่งจากการโจมตีที่ไม่ดีและการโจมตีเช่นเดียวกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ในคอมพ์ กุญแจสำคัญคือการสงบสติอารมณ์อดทนและหลีกเลี่ยงผู้เล่นจำนวนมากเพียงแค่มุ่งเน้นไปที่ผู้เล่นที่ฉันแข่งขันด้วยโดยตรงบนกระดานปกติของฉัน จนถึงทุกวันนี้แนวทางและวิสัยทัศน์ที่สงบนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันบรรลุผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ซึ่งฉันภาคภูมิใจอย่างยิ่งทั้งการใช้ชีวิตและออนไลน์ ฉันเดินผ่านช่วงที่ทำลายสถิติอยู่ภายใต้เรดาร์เก็บวันกลางสองกอง ด้วยการชนะแบบไร้น้ำหนักฉันนั่งที่เก้าอี้อย่างกระตือรือร้นเป็นเวลาสองวันและเริ่มประเมินคู่ต่อสู้ทันที ไม่นานนักจนกว่าการเล่นจะดำเนินไปและกระดานของฉันก็พังเพราะผู้เล่นล้มลง โต๊ะถัดไปถูกเปลี่ยนชื่อซึ่งพังทันทีก่อนที่ฉันจะได้นั่งเก้าอี้! ตัวเลขลดลงอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ฉันจะรู้ว่าเราเข้าใกล้ฟองสบู่ซึ่งมักจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจด้วยการเล่นน้ำหนักระหว่างกองสั้นกลางและกองใหญ่ ฉันเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ โดยเฉลี่ยดังนั้นฉันจึงสบายใจมาก ในสนามใหญ่ใช้เวลาไม่นานจนกว่าเราจะได้รับเงินและฉันก็ได้เงินโกลิอัทก้อนแรกเลยทีเดียว! ผู้เล่นถูกกำจัดอย่างรวดเร็วหลังจากฟองสบู่แตกและไม่นานฉันก็ประสบความสำเร็จในการผ่านเข้าสู่วันสุดท้ายโดยเหลือเพียงสองประวัติเท่านั้น ฉันขี้เกียจมากเกี่ยวกับการให้ความสนใจเกี่ยวกับผู้เล่นที่เหลือจนถึงวันสุดท้าย สองตารางสุดท้ายซึ่งหนึ่งในนั้นคือบอร์ดฟีเจอร์สตรีมมิงแบบสดตั้งอยู่ที่มุมห้องใหญ่และถูกไล่ให้ออกไปจากผู้ชมที่แข่งรถ ทันใดนั้นมันก็ดูเหมือนจริง เส้นประสาทเล็ก ๆ คืบคลานเข้ามาแทนที่สิ่งเร้าที่ลุกโชนของฉันจากวันก่อน นั่งเก้าอี้ที่โต๊ะฉันเข้าไปในโซนของฉัน ปล่อยให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ อยู่บนรางฉันเล่นเกมเก็บแต้มขณะที่มีสติกับการกระทำและกำจัดกระดานอื่น ๆ แล้วช่วงเวลาก็มาถึงในที่สุดฉันก็มาถึงโต๊ะ! บอกความจริงฉันไม่ได้ตระหนักว่างานใหญ่แค่ไหนเนื่องจากฉันพลาดงานตลอดทั้งสัปดาห์มาถึงเมื่อวันศุกร์ จนกระทั่งฉันไปงานเทศกาลทั้งหมดในปีถัดมาฉันก็ตระหนักถึงความสำเร็จของฉันโดยไปถึงโต๊ะสุดท้ายนั้น ฉันถูกวางไว้ทางซ้ายของผู้ชนะในที่สุด Miikka Toikka โชคดีมากสำหรับฉัน เขา (และยังคงเป็น) ผู้เล่นระดับคลาสและชายคนหนึ่งปลุกความมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหวที่ก้าวร้าวที่เขาทำ มันเป็นบันทึกสุดท้ายที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมากโดยผู้เล่นทำการเคลื่อนไหวบางครั้งก็ไม่ใส่ใจกับอิทธิพลของ ICM บางคนแสดงให้เห็นถึงไขมันและความไม่รู้ที่ชัดเจน ฉันเปลี่ยนแนวทางเป็นโฟกัสอย่างรอบคอบและใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อหาทางขึ้น ช่วยให้ฉันสดชื่นและเอาใจใส่ฉันได้มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อน ๆ บนทางรถไฟซึ่งเป็นแรงบันดาลใจและแรงบันดาลใจ ในที่สุดเราก็มี 4 มือ ฉันตกลงอย่างมีความสุขกับสัญญาที่ไม่มีเกมง่ายๆที่แนะนำโดยผู้กำกับชิป รางวัลอันดับหนึ่งจะลดลง 5,000 ปอนด์และเพิ่มเป็นอันดับ 4 ฉันเป็นกองที่สั้นที่สุดในเวลานั้น แต่เมื่อปรากฎว่าผู้อำนวยการชิปที่เสนอข้อตกลงสิ้นสุดลง ประสบการณ์การเล่นสั้น ๆ ที่ฉายให้กับ Miikka ในขณะที่เขามักจะยกน้ำหนักกดดันฉันและ Ryan Meager ทั้งสองคนจะมีส่วนร่วมบ่อยครั้งและฉันมีโอกาสนั่งดูดอกไม้ไฟ! เครื่องทำความเย็นขนาดยักษ์ของ Ryan ส่งไปที่รางและทิ้งหัวไว้กับ Miikka แต่ขาดชิป 10: 1! ในพริบตา Miikka ครองตำแหน่งแชมป์ Goliath 2015 ในพริบตาและฉันได้รับรางวัล 46,300 ปอนด์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดสดที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันมีในเวลานั้นและฉันก็เหนื่อย! ฉันเชื่อว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์นี้ที่ทำให้อาชีพการเล่นโป๊กเกอร์ของฉันออกมาหลังจากที่ฉันยอมรับข้อเสนอของข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์กับ Grosvenor Poker ไม่นาน มันทำให้ฉันมีความมั่นใจในเกมโป๊กเกอร์ของฉันมากพอที่จะใช้เวลากับมันมากขึ้นเดินทางไปทั่วโลกโดยเล่นใน บริษัท ต่าง ๆ รวมถึงการเล่นออนไลน์ในปริมาณที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นโกลิอัทจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่พิเศษของฉันเสมอซึ่งฉันมีความสุขและรอคอยที่จะได้พบกับฤดูร้อนตลอดไป นี่เป็นวันครบรอบสิบปีของโกลิอัท ในช่วงเวลาปกติของการระบาดของโรคโควิด -19 ทั่วโลกแผนการเฉพาะสำหรับการถ่ายทอดสดเพื่อทำเครื่องหมายเหตุการณ์นั้นถูกเลื่อนออกไปอย่างน่าเสียดาย อย่างไรก็ตามเรามีความสุขที่จะอยู่ในยุคของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สิ่งนี้ทำให้เราได้สัมผัสกับ Goliath รูปแบบใหม่อย่างสมบูรณ์เมื่อย้ายออนไลน์ไปที่ Grosvenor Poker เป็นครั้งแรก! ไม่มีใครลืม“ ครั้งแรก” นี้ได้อย่างแน่นอน! เคล็ดลับยอดนิยมสำหรับการวิ่งลึกในการแข่งขันสนามใหญ่มุ่งเน้นและโยนสิ่งต่างๆออกไป ไม่ว่าจะเป็นแบบสดหรือออนไลน์การจับรางวัลสามารถส่งผลเสียต่อผลลัพธ์ของคุณได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการจับมือก็ตามข้อมูลสำคัญจะแสดงอยู่เสมอซึ่งคุณจะสามารถใช้ได้เมื่อมีส่วนร่วมในเงินกองกลางกับผู้เล่นในภายหลัง ดังนั้นให้ความสนใจวางโทรศัพท์จับตาดูโต๊ะและเล่นแผ่นเสียงออนไลน์ให้น้อยลงเพื่อให้คุณจำการกระทำได้ดีขึ้น จะดีที่สุดคุณต้องประสบความสำเร็จ อย่ากลัวผู้เล่นคนใดคนหนึ่งที่โต๊ะและอย่าปล่อยให้ความคิดทำนายว่าผู้เล่นดีหรือไม่ดีมีอิทธิพลต่อวิธีที่คุณเล่นกับพวกเขาในมือข้างใดข้างหนึ่ง ผู้เล่นที่เป็นมนุษย์มีอารมณ์ที่แปรปรวนซึ่งอาจมีอิทธิพลและส่งผลต่อการเล่น ประเมินและปรับเปลี่ยนตาม แต่จงต่อสู้อย่างกล้าหาญ วิถีชีวิตและจิตใจที่ดีต่อสุขภาพ จำไว้ว่าการตัดสินใจถอดกระดานจะส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเหล่านั้นบนกระดาน การเลือกวิถีชีวิตของคุณเมื่อคุณไม่ได้เล่นโป๊กเกอร์จะส่งผลต่อการเล่นที่ดีเมื่อคุณอยู่ที่โต๊ะ การนอนหลับให้เพียงพอการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ โป๊กเกอร์เป็นกีฬาทางจิตดังนั้นการระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญมันสามารถสร้างความแตกต่างได้โดยการวิ่งลึกลงไปในคอมพ์หรือไม่ถ้าไขมันเริ่มต้น ประสิทธิผลของช่วงเวลาพัก ใช้ช่วงเวลาพักอย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่คุณจะได้พักในโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ เดินเร็ว ๆ เพื่อให้เลือดไหลเวียนหลังจากนั่งไปประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงเป็นต้น การใช้เวลาส่งข้อความอัปเดตหรือพูดคุยเกี่ยวกับจังหวะที่ไม่ดีนั้นเป็นการเสียเวลาโดยสิ้นเชิง หลีกเลี่ยงการปฏิเสธโดยการอยู่รอบตัวคุณด้วยคนที่คิดบวกมีความสุขและสนุกสนาน ใช้เวลาในการหัวเราะและผ่อนคลาย ฉันอยากจะแนะนำให้หาเวลาเล่นข้อมูลรับรองดาวเทียม การประสบความสำเร็จในสิ่งเหล่านี้จะหมายถึงการเล่นคอมพ์ที่ใหญ่ขึ้นในราคาเพียงเศษเสี้ยวการขจัดความกดดันจากการเล่นนอกระดับความสะดวกสบายของเงินของคุณ ฉันแน่ใจแล้วว่ามีคุณสมบัติสำหรับกิจกรรมหลักผ่านดาวเทียม มีอีกมากมายที่ทำงานทุกวันทางออนไลน์ซึ่งคุณยังสามารถเล่นและเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณได้ในราคาไม่แพงเช่นฉันเช่นกัน ฉันหวังว่าคุณจะทำเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นคอมพ์ออนไลน์ที่น่าทึ่งโดยมีโครงสร้างที่ดีมากซึ่งมักจะไม่เห็นในขั้นตอนการซื้อนี้โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้เล่นและผู้เชี่ยวชาญด้านสันทนาการ แต่ยิ่งไปกว่านั้นเพราะมันจะเป็น Online Goliath คนแรกและเรารู้ว่าประสบการณ์“ ครั้งแรก” นั้นพิเศษแค่ไหนอย่าพลาด! โอกาสของคุณคือการมีชื่อต่อไปในถ้วยโกลิอัทใหญ่ควบคู่ไปกับแชมป์ก่อนหน้านี้ โชคดีมากมาย xKx สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Goliath National Online คลิกที่นี่ คอมเม้นคอมเม้น

ปอยเปต คาสิโน
เกมส์ยิ่งปลา คาสิโน ได้เงินจริงไหม
เล่น คาสิโน
คาสิโน191
คาสิโน 88

Becoming A Poker Pro


The idea of being a poker pro is alluring. You are your own boss. You play when you want. You study when you want. You have nearly infinite vacation days. You can travel on a whim to a tournament series on the east coast, or take a month traveling in Europe, and find grind sessions when your schedule allows for it. That’s a sexy life if you ask me.But being a poker pro is more than just a cool title. There are lots of things to consider before you pull the trigger and quit your day job. If you’ve been flirting with the idea of going pro, give this podcast episode a listen and the entire guide a read.This guide is complete with my opinions on the matter, but please check with your accountant and local tax experts for answers that are personal to you, your situation, and your exact location.What Is Your Survival Number?Do you know exactly how much it would take to maintain a cost of living that appeals to you? This includes rent/mortgage, utilities, food, entertainment, etc. Of course, if you are single living in Vegas this number will be far lower than if you are supporting a family of 4 in NYC. And to be honest, whether you end up going pro or not you should know your bare minimum number to maintain your lifestyle. Take a moment and jot down the lowest amount of money you would need to earn to retain a lifestyle you would be OK with.Poker Winnings & EstimatesMost players consider going pro after a period of poker success – maybe that’s a great month at the tables or it’s a solid year. And when they start fantasizing about quitting their job and playing full-time, they do all of their calculations on their current winrate. This is an issue for a few reasons:The smaller the sample of recent wins, the less reliable they areYour winrate today is not a perfect predictor of future winratesYour winrate will change when you start playing full-timeFor instance, a $1/$2 live player has been crushing for $32/hr over the last month (60hrs of play). Forgetting for a moment that 60hrs of live play is only about 1.8K hands, which is a very minimal sample size – they would start calculating a possible full-time poker income. They start by saying “well, I’m going to play 40hrs/week and I’ll just multiply 32*40*52 and get my annual gross income of ~66K”This is wrong on SOOOOO many levels. Your current job may require 40hrs/week, but as a pro you would set your own schedule. For giggles, go find anyone who has ever gone pro and ask them how many hours/week they put in the very beginning vs 6 months later. Trust me – the number almost always trends downwards. You also won’t play every week – especially if you are traveling for the tournament circuits and you’re going to need decompression time after extended trips.do you have the self-discipline to set and keep a grind schedule?Oh yeah…and that $32/hr they started working with – that’s a nonsense number too. That’s $32/hr in recent time which is above the average hourly rate in that game AND it’s not significant at all due to the sample size. Also remember that even if your winrate in this game were $32/hr – that’s THIS game. You can almost never get a special home game to run enough hours per week for you to play it enough, and your winrate can be very different in various locations. Split Tip: When running this calculation, take your recent hourly rate and divide it in half. Then multiply it by 1200 (30hrs/week * 40 weeks/year). If you could reasonable live on that gross annual income, continue reading… The RakeNo, I’m not talking about the rake that gets taken out of every pot you play. I’m talking about the bigger rakes – like taxes and other expenses. This gets massively overlooked by most players considering this transition, so let’s break it down.If you currently work a normal 9-5, chances are the taxes are automatically taken out of your paycheck. And in the beginning of a new year you file your taxes, and voila, you get some money back from the government. Awesome!As a poker pro, you are responsible for paying your own taxes and you’re almost always going to have write a large check to the IRS in the beginning of each new year – yeah…they aren’t sending you a check anymore. Welcome to being your own boss!Taxes range from state to state, yet alone from country to country. Some places have tax-free gambling winnings, but most don’t. Check with your local tax professional and run some numbers with them. Even if they charge you for an hour or so of their time – it’ll be the best money you’ve ever spent. Get answers on this stuff early and avoid being surprised at tax time. There is nothing worse than getting a bill for $20K when you weren’t expecting it. Split Tip: Figure out your expected tax rate and remove that from your gross annual income. If you are in the US and just want to ballpark it, just use a 25% tax rate for estimation purposes. So if your estimated gross annual income is $100K, setting aside 25% for taxes leaves you with $75K to live on… Listen to the Paying Taxes as a Poker Player podcastAlong these same lines are poker-related expenses. Now, a traveling tournament/circuit player is going to have much higher expenses due to all the travel, hotel/AirBnB, etc. – so if you plan on going that direction make a one-year plan and figure out the estimated cost. Can you reasonably handle that bill with the annual income minus taxes that you calculated from above, or is it too high?Which brings us BACK to taxes. If you currently have a 9-5, chances are you file your poker winnings as a recreational player (you ARE already filling taxes as a poker player, right?). When you switch over to being a full-time poker player you can file as a pro (again, check with your accountant for information on your exact situation), and as a pro you get taxed differently and as I understand it this makes it easier to write off poker-related expenses such as training, traveling for poker tournaments, etc. This can massively influence your tax burden – so if you are serious about making this transition – PLEASE GO SPEAK WITH YOUR ACCOUNTANT!Work HoursIf you made it this far through the guide and are STILL interested, high-five! Now it’s time to talk about the stuff that nobody wants to talk about openly. As your own boss, you get to set your own hours. This is attractive in theory, but something many people struggle with. It takes a lot of motivation and discipline to set hours and keep those hours – and when dealing with the mental swings of being a poker player it can be very tough.First, think of a normal 9-5. You show up, you work for a few hours, you grab lunch, you work for a few more hours, and then you go home – and chances are there was some Facebook time and/or inter-office socialization in between those working hours. In a normal non-commission job you get paid whether you put in an A+ day or a C- day. Hell, you could have a D+ month and chances are you wouldn’t lose your job. THIS DOES NOT WORK AS A POKER PLAYER.Go ahead, try and put in D+ work for a week on the tables and see how your winrate is affected. And besides that, you don’t get paid for lunch. You don’t get paid vacations. You don’t get paid to peruse Facebook. You don’t get paid unless you put in work AND avoid running like hell. And this is the honest truth that players who consider this transition need to face: it’s VERY difficult to put in the necessary volume at the highest-caliber when you are running like hell.This issue is that most players consider this transition when they are in a good season of poker. Things have been going well, they’ve been banking away some money, and things are looking up. They don’t consider the impact of a bad week or bad month and how that would affect them mentally (and how that then trickles into how well they play and how many hours they can reasonable put in) – yet alone when a bad month stretches into multiple.how would a bad poker week or month affect you mentally?You won’t know exactly how you would handle this until it actually happens – but be brutally honest with yourself. If you’ve encountered rough stretches in life and it’s resulted in you being utterly-depressed and unable to function well – that’s going to happen when you are a poker pro. And to be honest, for people like that, playing poker as their sole source of income is a pretty awful idea IMO.Study HoursLet’s say the overly-inflated winrate you were so stoked about winning for the next 3 years was real – you’d need some serious study to continue making that winrate over time. Poker is constantly in flux and the game is constantly getting tougher – which means you need to study diligently to stay on top of the game. But there are two issues here:Most players aren’t used to studying 10+ hours/weekStudying enough can be difficult during bad stretchesBe honest with yourself about your poker study habits when things are going well and when things are going poorly. I personally get a bit addicted to study when things are going poorly – which is good for getting out of bad stretches faster but not great for work-life balance.Raw NumbersNow that we’ve worked through the bummer stuff that nobody wants to talk about (but we all desperately need to think about), let’s get into some math. Remember, these are mostly my opinions and estimates and your situation may vary significantly.First, figure out your monthly cost of living (COL). This is simply adding up all of the expenses you have in your life. This includes the basics like rent/mortgage and food shopping, down to the smallest of things like your Netflix and Red Chip Poker PRO subscriptions. BTW, you can usually write-off poker-related education like video training memberships when you file as a poker pro. For example purposes let’s say our COL is $3K. Split Tip: When in doubt, over-estimate anything you have to pay for and under-estimate anything you would earn. If things look good in the worst-case, they look GREAT in reasonable-cases! Second, factor in things you are now accountable for. When transitioning from a 9-5 to a poker pro you usually pick up two major things: taxes and health insurance. Most people forget about both – so if your employer has been handling health insurance make sure to factor that into your total COL.Third, estimate gross annual income (GAI). You did this way earlier in the guide…Now, take GAI and multiply it by .75 (this accounts for an estimated 25% tax rate). Take that number and divide it by 12 (this is your monthly estimated income). Subtract your COL. If this number is negative, your plan looks negative as-is. If this number is positive, your plan looks profitable as-is!Keep in mind, this is back-of-the-napkin math and doesn’t account for write-offs, unexpected expenses, increased income when you move up, etc. For a better and more personalized estimate, please speak with your accountant.Nest EggsWhether or not your answer from above was positive or negative, let’s talk about eggs. Yes, they are a delicious breakfast food – but we’re talking about nest eggs as in cash that’s set aside for our transition. In order to go pro, I would want NO LESS than 6 months of cash stashed away. So multiply your COL (including estimated tax obligations) by 6 and have that amount of cash set aside. This is three-fold:It gives you a clear runway of cashIt gives a buffer so that if your venture to pro starts poorly you don’t have to get back to your old 9-5 in a few weeks.It helps to have some mental buffer to lower stress levelsAlong with your nest egg you also want a separate poker bankroll imo. So if you normally play $2/$5 live and you feel you need a $25K bankroll and your COL is $4K, you would only pull the trigger when you had $50K where half of that is set aside as a nest egg. Of course, this assumes that you will make enough on average from playing to pay for life.The goal is not to burn through your nest egg – rather to save it and add to it overtime so that eventually you have 12-18 months of COL set aside.The larger your nest egg, the lower your risk of ruinOf course, you could set it up so some of your nest egg is ‘working for you’ through various investments – but we’ll save that conversation for another day. Just make sure you have enough liquidity in your nest egg so you can pay for life without dipping into your bankroll.For the 90th time, speak to your accountant about this to create a personalized game plan. But as a general rule of thumb, the more people you are responsible for and the more your income is the sole income, the bigger nest egg you want. A single 19yr old needs FAR less nest egg than a family of 5 with a sole-income.Opportunity CostThis economic term simply means the following: what other options are available at the same time and what are you giving up by missing out on them? A simple example of this would be passing up on a part-time job that pays you $250K/yr to take a 60hr/week job that pays $65K/yr. It’s an extreme example, but it highlights the concept nicely.So before going pro, consider what other things you could be doing instead. Do you just hate your current job and thus poker seems so much better? If yes, what other jobs are available? How do those compare to playing poker in terms of both money AND how happy you are. If you end up playing poker for a year and then decide to dive back into the workforce, does that 1 year off create an issue? In most cases it doesn’t – but when there is licensing and education involved it might.The worst thing I see is people trading a 9-5 for poker when the gross annual incomes are similar. Remember, at a 9-5 you cannot have a losing month (and hell, if you lost your job you’d have the perfect opportunity to try poker as a profession!) As a poker player you typically end up working (with both playing, studying, and decompression) much more than 40hrs/week. You are responsible for every hour of your life as a poker pro, whereas you get paid to socialize and goof off a bit in most 9-5s. Split Tip: I would personally only consider playing poker full-time if my annual profit were a multiplier above my other opportunities. Having losing months is stressful and is NOT for everyone (myself included at this stage of my life). Be honest with yourself here and always plan for the worst while you hope for the best. Your PartnerIf you are single, skip this. If you have a partner, discuss EVERY stage of this transition with them. You 100% want your partner on your side, supportive, and comfortable with the decision.Make sure to factor in dual-incomes when appropriate. If your partner can pick up the financial slack in case things go poorly on the tables, that’s an awesome spot to be! If your partner’s income covers COL, a large nest egg isn’t as important. Just make sure to speak to them about the idea and have a conversation with your accountant as well. (If you haven’t already explained your love for poker with your partner, have them listen to this podcast episode first).Trial First, Trigger SecondIf you still want to go pro, I suggest a trial first whenever possible. Most 9-5 jobs offer vacation days, and if you have some, use it – and all the better if it’s paid vacation! What’s the worst that happens? You love the pro idea, the trial goes well, and you quit. Or you hate the pro idea and you’re out some vacation days. Sounds like a great experiment to me!Make sure the trial is at least 1 week, though 2-3 is better. You want to get a reasonable idea of how going pro feels, how it impacts your life, and get past the “shiny new toy” feeling that we all get when an idea is brand-new. Create a plan to play and study as many hours per week as you would when fully pro – and then execute.could you take 2-4 weeks and do a trial run at full-time play?During this trial, journal everything. How many hours played, how many hours you studied, how you felt after winning sessions and losing sessions, how motivated you were to put in your next study/play session, etc. After the trial re-read the entire journal to see how you did and how often you were hitting your goals.Going ProIf after all of these discussions, math sessions, and trials you still deem going pro as the best play – rock on and pull that trigger! But one quick tip I’m going to offer is this: treat this as an experiment.Consider a scientist. If they make a hypothesis, run an experiment, and if it turns out their hypothesis was wrong – do they beat themselves up? No, of course not. But when someone claims they’re going to do something big (like become a poker pro) and it happens to fail, they feel awful and go back to the workforce with their tail between their legs. Just like a scientist, we make a hypothesis based upon assumptions, and in the end we do the best we can with the information we have. If you treat going pro like an experiment and a chance to try something new and exciting to you, you’ll feel far better whether it succeeds or fails. Split Tip: Protecting your mental well-being and creating realistic, yet positive, frames is super important whether you go pro or not. This “scientist framework” has helped me take many more risks in life that have had far bigger payoffs that originally anticipated (and the failures don’t feel nearly as bad either!) Retirement (Added By Doug Hull)If you look out to the horizon, you can see an old man walking towards you. That old man is you and you two are going to meet someday. You want to be able to give him something to retire on. Just like taxes, will you be able to save up for yourself? The most important factor in retirement planning is time, and the most powerful force in the universe is compound interest. Will your poker pro plan include putting money away now that can grow into a big pile for that old man to roll around in?You very well might be able to make a survival wage at poker, but what happens when you decide not to play anymore? Is your retirement plan “Bink the WSOP Main Event“? For many people, the most sustainable poker pro plan is actually to work a regular 9-5 job, build up your life roll and then retire into poker. The majority of my students are near retirement age, and want to have a fun hobby that makes them a little bit of money. The life roll they have built up is a massive security net and poker is more of a retirement job that gives them as few or as many hours as they want.Taking on poker as a career is empowering, exciting, but it does not come with a 401k, or a pension. You must make your own so that you do not find yourself in a career where there is no exit strategy.OverallIn most situations, going pro is not the best decision imo. Playing poker professionally is quite stressful for most people, and that stress tends to lower motivation and work ethic. Sure, things are great when they are going well – but running bad is part of the game and it WILL happen to you. It’s not a matter of ‘if’, rather ‘when’ and ‘how will I handle the runbad?’That being said, for a select group of people going pro can be the best decision and creates an ideal life for them (even if only for a season of their life). Regardless of which decision you choose, I wish you the best. Just remember to be a scientist and you’ll do just fine =)If you have any questions about this guide or want to add your own thoughts/experiences, join in the forum – I’d love to hear from you!Becoming A Poker Pro2020-12-292021-01-10https://redchippoker.com/wp-content/uploads/2017/01/rcp-logo-co.pngRed Chip Pokerhttps://redchippoker.com/wp-content/uploads/2016/10/poker-pro-guide.png200px200px

บ่อน คาสิโน
สล็อต คาสิโน ออนไลน์
เกมรอยัล คาสิโน
คาสิโน ฟรีเครดิต 2020
เกม คาสิโน ปอยเปต

เคล็ดลับสำคัญสามประการในการเล่นโป๊กเกอร์คาริเบียนสตั๊ด


จากเกมโป๊กเกอร์คลาสสิก Caribbean Stud Poker เป็นเกมที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบคาสิโนทั่วโลก เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการเล่นและชนะเกมคาสิโนเราจะให้คำแนะนำสำคัญสามประการในการเล่น Caribbean Stud Poker เริ่มกันที่อันดับหนึ่ง 1) คู่รักขนาดเล็ก – เพียงหลีกเลี่ยงการพับพวกเขาผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ในคาริเบียนสตั๊ดโป๊กเกอร์ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรเมื่ออยู่ในความครอบครองของคู่รักที่มีมูลค่าต่ำ และซื่อสัตย์กับคุณ – สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เคล็ดลับอย่างมืออาชีพสำหรับคุณคือการมองว่าคู่รักตัวน้อยเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่ควรมี คุณจะเข้าใจสิ่งนี้เมื่อพูดถึงการล้มเจ้ามือ 2) มือที่อ่อนแอ – หลีกเลี่ยงการเล่นอย่าลังเลที่จะพับเมื่อคุณเห็นว่าคุณมีมือที่อ่อนแอ ในกรณีส่วนใหญ่คุณไม่สามารถทำอะไรที่สำคัญกับมันได้ดังนั้นเพียงแค่พับและดำเนินการต่อ 3) หากคุณมีไพ่ที่ไม่มีไพ่สูงอย่างน้อยหนึ่งใบ – สิ่งนั้น ใน Caribbean Stud Poker มือของเจ้ามือมีคุณสมบัติ 50% ของเวลา คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีมือที่แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะเจ้ามือได้แม้ว่าอย่างน้อยคุณจะถือไพ่สูงก็ตาม (เช่น Ace หรือ King) เคล็ดลับมือโปรของเรา: พยายามเล่นด้วยการ์ดดังกล่าวเฉพาะเมื่อไพ่สูงของคุณตรงกับไพ่หลุมของเจ้ามือเท่านั้น กฎทั่วไปของคาริเบียนสตั๊ดโป๊กเกอร์คือพับหากคุณไม่โชคดีในมือที่คุณมี หากคุณเห็นว่ามือของคุณไม่ได้รับการจัดอันดับที่ดีนักให้พับและเดินต่อไป ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจวิธีการเล่นและชนะเกมคาสิโน อดทนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทุกวันแล้วคุณจะไปถึงที่นั่น

ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
คาสิโนsa
คาสิโน sa